Українська Ассоціація Маркетингу
Сьогодні:
02
П'ятниця
Червень 2023
Персональний вхід:   Логін: Пароль: Забули пароль? Зареєструватися
Пошук по сайту: Пошук
-> Опитування

Доверяете ли Вы результатам маркетинговых исследований?

Обязательно ли участвовать во всех опросах, которые присылают компании?
-> Гарячі теми форуму
-> честная реклама: это реально?
-> Организация иссследований в маркетинге
-> Дизайн виставок
-> Качество или количество
-> Организация маркетинговой деятельности на предприятии
Інші теми форуму

Регіональні представництва ІГКР
-> Меморандум
Про узгодження дій між Кабінетом Міністрів України та громадськими професійними об'єднаннями агропромислового комплексу на ринку продукції тваринного походження

м. Київ

З0 липня 2002 p.

Кабінет Міністрів України, з одного боку, та громадські професійні об'єднання агропромислового комплексу – Всеукраїнський союз сільськогосподарських підприємств, Українська аграрна конфедерація, Національна асоціація молочників  «Укрмолпром», Національна асоціація виробників м'яса та м'ясопродуктів  «Укрм'ясо», Українська корпорація по виробництву м'яса на промисловій основі  «Тваринпром», Центральна спілка споживчих товариств «Укоопспілка», Виробничо-наукове об'єднання птахівничої промисловості «Укрптахопром», Спілка молочних підприємств, Національна асоціація  «Укрконсервмолоко», Національне об'єднання по племінній справі у тваринництві  «Укрплемоб'єднання», Національна асоціація бірж, Українська асоціація маркетингу (далі – професійні об'єднання), з другого боку,
 • усвідомлюючи необхідність забезпечення продовольчої безпеки держави;
 • враховуючи необхідність створення ефективних умов для виробництва високоякісної продукції тваринного походження та спільних дій у розбудові ефективної ринкової інфраструктури;
 • керуючись взаємною заінтересованістю у забезпеченні стабільності ринку продукції тваринного походження та цін, що гарантують конкурентоспроможність продукції вітчизняних товаровиробників на внутрішньому і зовнішньому ринку;
 • маючи наміри створювати сприятливі умови для розвитку ринкових відносин та ефективної діяльності всіх учасників аграрного ринку,
 • домовилися про нижченаведене:
1. Кабінет Міністрів України сприятиме:
 • залученню представників професійних об'єднань до підготовки рішень та здійснення відповідних заходів, що матимуть вплив на ринок продукції тваринного походження;
 • розробленню та виконанню програми розвитку ринку продукції тваринного походження на 2002 – 2010 роки;
 • підвищенню інвестиційної привабливості учасників на ринку продукції тваринного походження;
 • збереженню до 1 січня 2004 року діючого порядку виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі;
 • реалізації обґрунтованих засад розміщення конкурентоспроможного тваринництва та економічному стимулюванню виробництва продукції у найбільш сприятливих зонах;
 • залученню спеціалістів та експертів професійних об'єднань до роботи, пов'язаної з удосконаленням нормативно-правової бази, та розроблення нових законів, що стосуються ринків продукції тваринного походження;
 • розвитку транспортної інфраструктури, спрощенню процедур-оформлення продукції тваринного походження для подальшого експорту;
 • забезпеченню самостійності суб'єктів ринку продукції тваринного походження;
 • запровадженню механізмів довго- і короткострокового пільгового кредитування;
 • своєчасному і повному фінансуванню галузей тваринництва за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті;
 • організації маркетингових досліджень на ринку молока, м'яса та іншої продукції тваринного походження.
2. Професійні об'єднання:
 • розробляють пропозиції та сприяють здійсненню заходів, спрямованих на збільшення обсягів виробництва продукції всіх галузей тваринництва, беруть участь у підготовці законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань розвитку тваринництва, птахівництва, переробних галузей та розвитку ринку продукції тваринного походження;
 • сприяють розвитку ринкових відносин, подальшому вдосконаленню біржової торгівлі, оприлюдненню біржових цін, які формуються на товарних біржах;
 • беруть участь у проведенні моніторингу результатів маркетингових досліджень, цін і тарифів на біржовому та позабіржовому ринку, забезпечують рівноправний доступ органів державної влади та органів місцевого самоврядування, товаровиробників та інших заінтересованих учасників товарного ринку до оперативної інформації про ціни, тарифи, кон'юнктуру і прогнозів, здійснюють інформаційне та аналітичне забезпечення формування державної політики у цій сфері;
 • беруть участь у створенні біржової електронної інформаційної мережі та залучають до її функціонування всіх заінтересованих суб'єктів виробництва і товарного ринку;
 • сприяють просуванню вітчизняної продукції тваринного походження на міжнародний товарний ринок;
 • розробляють пропозиції щодо визначення основних напрямів розвитку тваринництва, переробки і ринків продукції тваринного походження та здійснюють роботу, пов'язану з впровадженням прогресивних технологій підвищення якості продукції тваринного походження з метою забезпечення їх конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринку;
 • сприяють обмеженню товарообмінних (бартерних) операцій, переходу на грошові розрахунки, а також своєчасному і повному надходженню плати за оренду земельних та майнових паїв;
 • беруть участь у розробленні проектів програм розвитку галузей та підготовці пропозицій щодо ринку продукції тваринного походження, удосконаленні умов матеріально-технічного та фінансово-кредитного забезпечення, залучення інвестицій та співробітництва з міжнародними організаціями;
 • забезпечують оперативне інформування органів державної влади щодо негативних процесів у ціноутворенні на ринку продукції тваринного походження, фактів монополізму та втручання місцевих органів виконавчої влади у процеси формування кон'юнктури ринків.
Для організації спільних дій у рамках цього Меморандуму кожна сторона в установленому законодавством порядку сприяє доступу до відповідних установ та організацій, джерел інформації за таких прийнятних умов, які можуть бути встановлені сторонами.

Інформація, отримана в рамках виконання цього Меморандуму, за винятком інформації, яка не підлягає розголошенню відповідно до законодавства, може бути доступною для всіх заінтересованих суб'єктів ринку.

На підтвердження наведених положень уповноважені особи підписали цей меморандум.
Від Кабінету Міністрів України Kinakhsign.gif Прем'єр-міністр України А. К. КІНАХ
Від професійних об'єднань:
Всеукраїнського союзу сільськогосподарських підприємств sign2.gif голова О. Г. БОРОВИК
Української аграрної конфедерації sign3.gif співголова І. О. МОЗГОВИЙ
Національної асоціації молочників «Укрмолпром» sign4.gif голова правління В. М. БОНДАРЕНКО
Національної асоціації виробників м'яса та м'ясопродуктів «Укрм'ясо» sign5.gif голова правління В. І. ПОПОВ
Української корпорації по виробництву м'яса на промисловій основі «Тваринпром» sign6.gif генеральний директор І. В. СКИБЕНКО
Центральної спілки споживчих товариств «Укоопспілка» sign7.gif голова правління С. Г. БАБЕНКО
Виробничо-наукового об'єднання птахівничої промисловості «Укрптахопром» sign8.gif генеральний директор В. М. СЕМЕНА
Національного об'єднання по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб'єднання» sign9.gif перший заступник генерального директора В.П. АЛЕЙНИКОВ
Спілки молочних підприємств sign10.gif президент Л. О.КАРПЕНКО
Національної асоціації «Укрконсервмолоко» sign11.gif голова правління О.О.Радченко
Українська Асоціація Маркетингу sign12.gif президент А.Ф.Павленко
Національної асоціації бірж sign13.gif перший віце-президент В. Ф. КАМЕКО