Украинская Ассоциация Маркетинга
Сегодня:
27
Пятница
Январь 2023
Персональный вход:   Логин: Пароль: Забыли пароль? Зарегистрироваться
Поиск по сайту: Найти
 

-> Опросы

Доверяете ли Вы результатам маркетинговых исследований?

Обязательно ли участвовать во всех опросах, которые присылают компании?
-> Горячие темы форума
-> честная реклама: это реально?
-> Организация иссследований в маркетинге
-> Дизайн виставок
-> Качество или количество
-> Организация маркетинговой деятельности на предприятии
Другие темы форума

Региональные представительства ИГКР
Все об исследованиях
Научные конференции
Отчеты о работе УАМ
-> Новостиза 2023 год

Нарада освітян та представників ринку праці, які впроваджують пілотні проекти дуальної форми здобуття освіти у вищу школу України.

Нарада освітян та представників ринку праці, які впроваджують пілотні проекти дуальної форми здобуття освіти у вищу школу України.

14 листопада 2019 року під головуванням  МОН України відбулася Нарада щодо початку проведення масштабного експерименту по впровадженню дуальної форми здобуття освіти з представниками 44 навчальних закладів фахової передвищої та вищої освіти. Початок пілотних проектів став можливим завдяки партнерству освітян, представників ринку праці та фахової спільноти.

У 2013 році Представництво Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні (ФФЕ) в партнерстві з Українською Асоціацією Маркетингу (УАМ) та Сумським державним університетом (СумДУ) розпочали проект «Впровадження елементів системи дуальної освіти у ВНЗ України задля підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці», метою якого було популяризувати дуальну освіту в Україні, сприяти створенню загальних правил співпраці сторін при впровадженні дуальних програм та прийняття їх на національному рівні.

18-19 вересня 2014 року у НТУУ «КПІ» представництвом ФФЕ та УАМ було проведено першу міжнародну науково-практичну конференцію «Дуальна освіта як відповідь на виклики, що стоять перед сучасною системою української освіти», яку відкривала Лілія Гриневич, на той час Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Цей захід дав змогу об’єднати всі сторони зацікавлені в реалізації цієї ідеї та створенні механізмів впровадження дуальної освіти на державному рівні. За підтримки Міністерства освіти та науки України (МОН) вже у 2014 році вдалося організувати 12 пілотних проектів із впровадження елементів дуальної освіти у вищих навчальних закладах та розробити Дорожню карту із впровадження дуальної освіти в Україні. Період популяризації дуальної освіти організаторами та вивчення результатів реалізації пілотів продовжувався три роки. Саме в цей час відкрито проект «Розгортання системи дуальної освіти в Україні» та почалася робота над створенням Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти.

13 лютого 2017 р. у МОН відбулася зустріч Міністра освіти України із Директором Представництва Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні, де було досягнуто домовленості про створення робочої групи при МОН для доопрацювання Концепції. До складу робочої групи увійшли представники навчальних закладів та роботодавців, включно із Федерацією роботодавців України і фаховими об’єднаннями України. Особливий внесок було зроблено ВНЗ Сумський державний університет, Донбаська національна академія будівництва i архітектури, Полтавська державна аграрна академія, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національний лісотехнічний університет України, Українська інженерно-педагогічна академія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Дніпропетровська національна гірнича академія, Національний транспортний університет, Харківський університет харчових технологій, Національний аерокосмічний університет «ХАІ» ім. М. Є. Жуковського, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Луганський національний аграрний університет. ФФЕ підтримував як зустрічі робочої групи в МОН так і роботу над документом більш вузького кола членів групи. Маємо зауважити, що з огляду на зміни на ринку праці через процеси автоматизації та переходу до економіки знань, цільовою аудиторією проекту були саме заклади вищої освіти. Вже на етапі фіналізації тексту Концепції МОН було прийнято рішення про розширення її дії на рівень професійно-технічної освіти. Розроблена концепція була затверджена Кабiнетом Мiнiстрiв України 19 вересня 2018 р.  Концепція ґрунтується на німецькому досвіді дуальної форми здобуття освіти, який було презентовано, зокрема, завдяки Представництву Фонду імені Фрідріха Еберта, Німецько-Українському агрополітичному діалогу, Проекту Східного партнерства “Дуальна освіта в діалозі” за участю закладів освіти різного рівня.

 

 Завдяки підтримці проекту Мiнiстерством освіти і науки України і створенню нової робочої групи наразі розробляється нормативна база для розширення можливостей впровадження дульної форми здобуття освіти. Так було підготовлено та пройшло громадське обговорення Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти, а також Типовий договір про здобуття вищої, фахової передвищої освіти за дуальною формою. Важливо фіналізувати документи, які допоможуть розгортанню пілотних проектів із впровадження дуальної форми здобуття освіти на рівні вищої та фахової передвищої освіти.

У 2019 році стартував масштабний експеримент щодо впровадження дуальної форми здобуття освіти у 44 навчальних закладах фахової передвищої та вищої освіти. Триватиме експеримент до 2023 року. Генеральний директор Директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки Олег Шаров підкреслив, що до експерименту долучилися університети та коледжі різних областей. П. Шаров наголосив, що наразі законодавче поле дуальної освіти перебуває на стадії формування, тому для цього у МОН створена робоча група, яка активно працює, і впроваджено пілотні проекти. Робоча група напрацювала перші законодавчі ініціативи, що були передані до Верховної Ради та використані при підготовці законопроекту № 2299 про внесення змін до закону «Про вищу освіту». Зміни ухвалені народними депутатами в першому читанні. “Ми сподіваємось, що, з одного боку, Верховна Рада створить перші законодавчі підстави, які дають дещо більше, ніж просто назву “дуальна форма здобуття освіти”, і дещо більше уявлення про неї. З іншого боку, заклади освіти та робоча група напрацюють експеримент. І на підставі цього поступово буде викристалізовано Положення про дуальну форму здобуття освіти. Наразі проекти цього положення вже є і вони знаходяться на стадії робочого опрацювання”, - сказав Шаров. Він наголосив, що МОН та, зокрема Міністр освіти і науки Ганна Новосад приділяють дуже велику увагу саме впровадженню дуальної форми освіти як перспективної форми співпраці закладів освіти та роботодавців і здобувачів освіти. За словами директора навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту ім. О. Балацького Сумського державного університету Тетяни Васильєвої, дуальна освіта - це новий для України спосіб здобуття освіти, який передбачає поєднання навчання в закладах вищої освіти із навчанням на робочих місцях для отримання певної кваліфікації на основі укладання договору. Вона повідомила, що проект з популяризації, адаптації та впровадження дуальної форми здобуття освіти в Україні реалізується з 2014 року завдяки співпраці МОН з представництвом Фонду Фрідріха Еберта в Україні, Українською асоціацією маркетингу, Німецько-Українським агрополітичним діалогом, проектом "Східного партнерства" “Дуальна освіта в діалозі”, Науково-методичним центром вищої та передвищої фахової освіти, а також роботодавцями і представниками закладів освіти. Як сказала координатор проектів представництва Фонду Еберта в Україні, член робочої групи МОН Олена Давліканова, проект реалізується на основі німецької практики. Однак вона наголосила, що неможливо просто скопіювати німецьку модель та використати її в Україні, таку модель необхідно адаптувати під українські реалії з урахуванням структури економіки, законодавства, особливостей соціального партнерства та інших факторів. Заступник виконавчого директора з правових питань всеукраїнського об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу “Федерація металургів України”, член робочої групи МОН Андрій Лукасевич наголосив, що наразі в Україні існує розрив між вимогами ринку праці та знаннями і навичками, які мають випускники. “І саме дуальна форма здобуття освіти допоможе, щоб студенти здобули той безцінний досвід, який наблизить їхні навички до потреб ринку праці. А з іншого боку, це дозволить роботодавцям вже зі шкільних лав готувати собі кадри”, - підкреслив він. Лукасевич зауважив, що існує низка обмежень у трудовому законодавстві, які значно звужують аудиторію здобувачів дуальної форми освіти, зокрема заборона на допуск неповнолітніх до виконання робіт з підвищеною небезпекою. “Тому хотілося б, щоб дуальна освіта стала поштовхом до змін у трудовому законодавстві для зняття цих обмежень”, - сказав він. За словами керівника науково-методичного кабінету безперервного розвитку та освіти дорослих “Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти”, члена робочої групи МОН Алли Чайковської, велику увагу необхідно звертати на методичну підтримку процесу запровадження дуальної освіти і детально визначити, яким чином практична складова має бути вмонтована у цей процес. Вона погодилась, що неможливо взяти модель іншої країни та без змін запровадити її в Україні. Як сказала Чайковська, перед впровадженням необхідно, зокрема підготувати викладачів та роботодавців до цього, тому Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти планує провести низку семінарів, тренінгів і навчальних курсів для викладачів. Своєю чергою, менеджер відділу з навчання та оцінки департаменту роботи з внутрішнім клієнтом Академії ДТЕК ТОВ “ДТЕК”, член робочої групи МОН Інна Осадчук повідомила, що на їхніх виробничих підприємствах вже кілька років працюють студенти, які навчаються за дуальною формої освіти. Наразі таких студентів 191. Ідеальною формою дуальної освіти для закладів вищої освіти, на її думку, є графік, коли 50% часу студент навчається, а інші 50% працює на підприємстві, однак наразі в Академії ДТЕК цю форму реалізують за графіком 40% на 60%, де більшу частину студенти перебувають на робочому місці. Осадчук наголосила, що моделей дуальної форми навчання обов’язково має бути декілька залежно від специфіки бізнесу, територіального розташування підприємства і закладу освіти та стадій їхнього розвитку. Як підкреслила президент ГО “Українська Асоціація Маркетингу”, доцент кафедри маркетингу Київського національного економічного університету, член робочої групи МОН Ірина Лилик, метою запровадження дуальної форми освіти є, зокрема створення умов для того, щоб в країні з’являлися професійні спеціалісти, щоб завдяки співпраці навчального закладу і роботодавця студенти ще на стадії навчання могли отримувати професійний робочий досвід. На завершення Васильєва повідомила, що сьогодні відбудеться перша велика нарада представників закладів освіти та роботодавців, у тому числі представників тих 44 закладів, де запровадили пілотні проекти, під час якої учасники поділяться досвідом із запровадження дуальної форми здобуття освіти.

14 листопада 2019

Інфо в пресі: https://press.unian.ua/press/10755072-u-44-ukrajinskih-osvitnih-zakladah-zapustili-pilotni-proekti-iz-vprovadzhennya-dualnoji-formi-osviti-video.html?_ga=2.35295777.1297014447.1573630789-624364119.1569595823


Вернуться к списку