Украинская Ассоциация Маркетинга
Сегодня:
02
Воскресенье
Апрель 2023
Персональный вход:   Логин: Пароль: Забыли пароль? Зарегистрироваться
Поиск по сайту: Найти
 

-> Опросы

Доверяете ли Вы результатам маркетинговых исследований?

Обязательно ли участвовать во всех опросах, которые присылают компании?
-> Горячие темы форума
-> честная реклама: это реально?
-> Организация иссследований в маркетинге
-> Дизайн виставок
-> Качество или количество
-> Организация маркетинговой деятельности на предприятии
Другие темы форума

Региональные представительства ИГКР
Все об исследованиях
Научные конференции
Отчеты о работе УАМ
-> Клуб преподователей

Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління, 4 листопада 2016 р,

Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет технологій та дизайну
Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація маркетингу»
Хмельницький національний університет
Центральноукраїнський національний технічний університет

ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ

«Актуальні проблеми та перспективи розвитку
маркетингового управління»
04 листопада 2016 р.

Шановні колеги !
Київський національний університет технологій та дизайну запрошує молодих учених та студентів Вашого навчального закладу взяти участь у IV Всеукраїнській науковій конференції молодих учених та студентів «Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління», яка відбудеться 04 листопада 2016 року (заїзд та реєстрація учасників – 03.11.2016 р.).

Організаційні внески в розмірі 60 грн. (з ПДВ) приймаються до 15 жовтня 2016 року. Організаційний внесок включає часткові видатки на публікацію збірника тез.
Банківські реквізити для перерахування оргвнеску: Одержувач: Київський національний університет технологій та дизайну, МФО 820172, ЄДРПОУ 02070890, в ДКСУ Печерського р-ну м. Києва, р/р 31259228203551. В полі призначення платежу обов’язково вказати: за участь у конференції з маркетингу, П.І.Б. (першого за списком автора).
До 15 жовтня 2016 р. просимо повідомити про Вашу згоду взяти участь у конференції та тему доповіді (Заявка), а також надіслати тези доповідей (Додаток 1) разом з копією квитанції про оплату на адресу оргкомітету електронною поштою. Тези авторів, які не подали вчасно зазначені вище документи, прийматися не будуть. Випуск збірника тез планується перед початком проведення конференції.

Адреса університету: 01011, Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, Київський національний університет технологій та дизайну (оргкомітет конференції молодих учених та студентів).
тел. оргкомітету: (050) 442-72-50; (044) 256-84-27; (095) 256-84-82. Секретар конференції доцент Яренко Анатолій Валерійович.

E-mail: yarenko@gmail.com
kmknutd@ukr.net

Проїзд від залізничного вокзалу тролейбусом №14, маршрутним таксі № 450 до зупинки «Військовий госпіталь», або метрополітеном до станції «Печерська».

Матеріали мають бути ретельно оформлені у вигляді, готовому до друку. Мова – українська.
Обсяг – одна повна сторінка формату А4.
Кількість співавторів не більше трьох.
Шрифт Times New Roman Cyr (звичайний), кегль – 12, абзац – 1,25, назва тез – Times New Roman Cyr (жирний, великими літерами, кегль – 12), підписи під малюнками, таблицями – Times New Roman (звичайний), кегль – 10. Міжрядковий інтервал – 1.

ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛУ
Поля – 2 см. Зліва у верхньому рядку ставиться УДК, відступивши один рядок посередині аркуша великими літерами (жирний шрифт) друкується назва тез, справа під назвою через один рядок – прізвища, ініціали авторів. Назва закладу друкується під прізвищем автора, шрифт – 10. Пропускається один рядок і друкується основний текст.

Зразок
УДК 330.675

ЛОГІСТИКА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

Студ. Тимченко Л.С.
Наук. керівник доц. Шульга В.С.
Київський національний економічний університет

Визначення терміну «логістика» розглядають у двох аспектах: як наука і як процес організації системи управління…..
………………………………………………………..
Термін подачі тез до 15 жовтня 2016 року.ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Прізвище, ім'я та по батькові автора _____
2. Студент, аспірант, молодий учений (підкреслити )
3. Науковий керівник __________________
н/ступінь, посада ___________________
4. Назва навчального закладу ___________
5. Поштова адреса ВНЗ_________________
6. Домашня адреса ____________________
7. Телефони автора, ВНЗ _______________
8. Е-mail ВНЗ, автора________________
9. Назва доповіді ______________________
10. Мета участі в конференції (підкреслити):
- доповідь з публікацією у збірнику тез
- заочна участь (публікація у збірнику тез)

Вернуться к списку