Украинская Ассоциация Маркетинга
Сегодня:
23
Черверг
Март 2023
Персональный вход:   Логин: Пароль: Забыли пароль? Зарегистрироваться
Поиск по сайту: Найти
 

-> Опросы

Доверяете ли Вы результатам маркетинговых исследований?

Обязательно ли участвовать во всех опросах, которые присылают компании?
-> Горячие темы форума
-> честная реклама: это реально?
-> Организация иссследований в маркетинге
-> Дизайн виставок
-> Качество или количество
-> Организация маркетинговой деятельности на предприятии
Другие темы форума

Региональные представительства ИГКР
Все об исследованиях
Научные конференции
Отчеты о работе УАМ
-> Клуб преподователей

Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг і логістика в агробізнесі», 13 жовтня 2016 року

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг і логістика в агробізнесі», яка відбудеться 13 жовтня 2016 року на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ. До участі запрошуються науковці України та зарубіжжя, викладачі, практики, аспіранти та магістри.

Мета конференції: поглиблене вивчення сучасних проблем маркетингу, визначення пріоритетних напрямів подальшого розвитку науки, підвищення ефективності та якості наукових досліджень.

Форма участі: особиста та дистанційна.
Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, російська.

Співорганізатори: Варшавський університет наук про життя (Польща), Таврійський державний агротехнологічний університет, Українська Асоціація Маркетингу.

Координати оргкомітету: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11. НУБіП України, кафедра маркетингу та міжнародної торгівлі. Контактна особа: Четверик Олена Вікторівна, тел.: +38 (096) 7111478, ел. адреса: confnubip@ukr.net.

Регламент роботи конференції: 13 жовтня 2016 року, 09:00 – 10:00 – реєстрація, 10:00 – 12:00 – пленарне засідання, 12:00 – 13:00 – кава-брейк, 13:00 – 16:00 – секційні засідання, 16:00 – 17:00 – підведення підсумків конференції

Порядок подання матеріалів:

1. Заповнити довідку про автора.
2. На електронну адресу: confnubip@ukr.net
необхідно надіслати: до 20 вересня 2016 року включно тези конференції, до 01 вересня 2016 року включно статтю і відскановану копію квитанції.

Оплата участі та публікації тез до 3 сторінок становить 150 грн., публікація статей у фаховому виданні до 12 сторінок включно становить 35 грн. за 1 сторінку. 

Матеріали конференції: передбачається публікація тез доповідей у збірнику матеріалів конференції, які будуть видані учасникам до початку роботи конференції (заочним учасникам авторський екземпляр буде надіслано на пошту) та публікація за підсумками роботи конференції статей у фаховому науковому журналі - Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України
Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес ( збірник входить до переліку фахових видань України, затверджених МОН України. «Науковий вісник НУБіП України» включено до наукометричних баз USJ, РІНЦ, Index Copernicus);

Витрати учасників, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування), здійснюються за власний рахунок або за рахунок сторони, що їх відряджає.

У рамках конференції планується робота за такими тематичними напрямами (секціями):
1. Сучасні концепції маркетингу та організація маркетингових досліджень;
2. Організація збуту, інфраструктура та логістика в експортоорієнтованих галузях;
3. Комплекс маркетингу та просування продукції в аграрній сфері.

Вимоги до оформлення тез

1. Тези доповіді повинні містити до 3 сторінок друкованого тексту, на аркушах формату А4, набраного у редакторі MS Word. 2. Поля: ліве -2,0 мм; праве -2,0 мм, верхнє -2,5 мм, нижнє – 2,5 мм, міжрядковий інтервал – 1,5. 3. Гарнітура: Times New Roman 12пт. 4. Назва секції. 5. Рукопис починається з індексу УДК у верхньому лівому кутку (12 пт). Ініціали та прізвище автора-великими літерами по центру. Науковий ступінь, вчене звання, посада місце роботи. Назва тез – прописом великими літерами. 6. Для назв таблиць використовується шрифт 10 пт., жирним. Для напису під рисунками використовуйте шрифт 10пт., жирним. Формули розташовуйте по центру, нумерацію формул здійснюйте по правому краю. 7. Список використаних джерел наводиться наприкінці тез. У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с. 80].

Вимоги до оформлення статті

До друку приймаються статті, написані українською, англійською, польською та російською мовами, які раніше не публікувалися та не були передані для публікації в інші видання (у тому числі електронні). Вимоги та умови публікації розміщено на веб-сайті http://nubip.edu.ua/node/15800

Рішення про публікацію приймає редколегія. До тексту без узгодження з автором можуть бути внесені редакційні правки. Робота, яка не відповідає вимогам до набору тексту, повертається авторам секретарем редколегії.

Реквізити для оплати участі:
Одержувач – ПриватБанк, № рахунку 29244825509100, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, найменування платежу: поповнення рахунку № картки 4149 4978 5975 1184 Четверик О. В.
У квитанції або платіжному дорученні обов’язково вказати призначення платежу: для поповнення картки (конференція, маркетинг НУБіП-2016) із зазначенням прізвища платника.
Відомості про автора: ПІБ, науковий керівник, науковий ступінь, звання, місце роботи (навчання), контактний телефон, Е-mail, номер і назва секції (див. напрямки роботи), назва статті, форма участі (публікація тез чи безпосередня участь).


Вернуться к списку