Украинская Ассоциация Маркетинга
Сегодня:
24
Вторник
Ноябрь 2020
Персональный вход:   Логин: Пароль: Забыли пароль? Зарегистрироваться
Поиск по сайту: Найти
 

-> Опросы

Доверяете ли Вы результатам маркетинговых исследований?

Обязательно ли участвовать во всех опросах, которые присылают компании?
-> Горячие темы форума
-> честная реклама: это реально?
-> Организация иссследований в маркетинге
-> Дизайн виставок
-> Качество или количество
-> Организация маркетинговой деятельности на предприятии
Другие темы форума

Региональные представительства ИГКР
Все об исследованиях
Научные конференции
Отчеты о работе УАМ
-> Тренинги

“СелоМандри: розвиток сільського туризму в Україні”

Онлайн-конференція 28 листопада:

“СелоМандри: розвиток сільського туризму в Україні”

 Подія відбудеться 28 листопада 2020 року онлайн, на платформі ZOOM. Триває реєстрація: https://bit.ly/2IywQsi. Безкоштовно для зареєстрованих учасників.

 Формат: панельні дискусії. Забезпечуватиметься переклад: українська англійська мови.

 Мета події: створити комунікаційний майданчик задля визначення завдань з розвитку сільського туризму в Україні в час пандемії, обговорити галузеві та регіональні аспекти у період глобальної кризи; познайомитися з можливостями та інструментами європейської галузі сільського зеленого туризму; презентувати організації та об’єкти українського сільського туризму; визначити практичні заходи для формування в Україні конкурентноздатного сегменту туристичної галузі та просування туристичних послуг України для споживачів з інших країн.

 Учасники: представники організаторів, Державного агентства розвитку туризму України, Міжнародної спільноти екотуризму, World Tourism Organization, українські експерти, керівники проєктів сільського туризму, власники садиб, стейкхолдери, представники міжнародних донорських організацій.

 У події візьмуть участь експерти: Klaus Ehrlich, генеральний директор Європейської федерації сільського туризму (EuroGites), Іспанія; Albert Salman, президент мережі Green Destinations, співзасновник Future of Tourism Coalition, Нідерланди; Ryan Howard, виконавчий директор SECAD Partnership, Ірландія; Richard Shepard, виконавчий директор Sustainable Rural Development International Ltd, Об’єднане Королівство.

 Програма конференції*:

12.00 13.30 Сесія 1.

Тенденції та можливості сільського туризму в Україні й світі. Як українським садибам вийти на європейський ринок сільського туризму?

 

13.40 15.00 Сесія 2.

Практичні інструменти: сертифікація, IT-рішення, інвестиції в мережеві проєкти та ін.

 15.10 16.30 Сесія 3.

Український сільський туризм. Різноманіття регіонів, порталів, організацій та проєктів. Напрямки розвитку, джерела фінансування.

 16.40 18.00 Сесія 4.

Культурологічний, подієвий аспект сільського туризму. Регіональні фестивалі, кластери, гастротури. Медичний туризм.

 Організатори: Українська асоціація сільського туризму, Українська асоціація маркетингу.

 

*У програмі можливі зміни.

 

Для контактів: +380 50 312 1208

ua.ruraltourism@gmail.com

 

 

"SeloMandry: Development of the Rural Tourism in Ukraine"

online conference on November 28

 

The conference "SeloMandry: Development of the Rural Tourism in Ukraine" will be held online on November 28, 2020. If you are interested we invite you to register for the event: https://bit.ly/2IywQsi. Free for registered participants.

 Format: panel discussions, ZOOM platform; translation: Ukrainian English.

 Our goal: creation of a communication platform to identify tasks for the development of rural tourism in Ukraine during the COVID-19 pandemic, to identify sectoral and regional aspects during the global crisis; acquaintance with opportunities and tools of the European branch of rural green tourism; presentation of organizations and objects of Ukrainian rural tourism; identification of practical measures for the formation of a competitive segment of the tourism industry in Ukraine and the promotion of tourism services in Ukraine for consumers from other countries.

 Participants: representatives of the organizers, the State Agency for Tourism Development of Ukraine, the International Ecotourism Community, the World Tourism Organization, Ukrainian experts, rural tourism project managers, homestead owners, stakeholders, representatives of international donor organizations.

 The event will be attended by experts: Klaus Ehrlich, Director General of the European Federation of Rural Tourism (EuroGites), Spain; Albert Salman, President of Green Destinations, co-founder of the Future of Tourism Coalition, the Netherlands; Ryan Howard, CEO SECAD Partnership, Ireland; Richard Shepard, CEO Sustainable Rural Development International Ltd, UK.

 Conference program*:

Noon 1.30 p.m. Session 1. Trends and opportunities of rural tourism in Ukraine and in the world. How can Ukrainian homesteads enter the European market of rural tourism?

1.40 p.m. 3.00 p.m. Session 2. Practical tools: certification, IT-solutions, investments in network projects, etc.

3.10 p.m. 4.30 p.m. Session 3. Ukrainian rural tourism. Diversity of regions, portals, organizations and projects. Directions of development, sources of financing.

4.40 p.m. 6.00 p.m. Session 4. Cultural and event aspect of rural tourism. Regional festivals, clusters, gastro tours. Medical tourism.

 Organizers: Ukrainian Association of Rural Tourism, Ukrainian Marketing Association.

 

*The program is subject to change.

 

Contacts: +380 50 312 1208

ua.ruraltourism@gmail.com


Вернуться к списку