Украинская Ассоциация Маркетинга
Сегодня:
25
Воскресенье
Август 2019
Персональный вход:   Логин: Пароль: Забыли пароль? Зарегистрироваться
Поиск по сайту: Найти
 

-> Опросы

Доверяете ли Вы результатам маркетинговых исследований?

Обязательно ли участвовать во всех опросах, которые присылают компании?
-> Горячие темы форума
-> честная реклама: это реально?
-> Организация иссследований в маркетинге
-> Дизайн виставок
-> Качество или количество
-> Организация маркетинговой деятельности на предприятии
Другие темы форума

Региональные представительства ИГКР
Все об исследованиях
Научные конференции
Отчеты о работе УАМ
-> Тренинги

«SPSS – Мистецтво обробки та аналізу кількісних даних» (базовий курс)

«SPSS – Мистецтво обробки та аналізу кількісних даних»

Базовий курс (початковий рівень) (10 занять, 20 годин)

Вступ до комп’ютерного аналізу кількісних даних. Логіка та основні етапи комп’ютерного аналізу даних. Рівні кількісного аналізу емпіричних даних.

Основи математичної статистики. Процедури перевірки гіпотез.

Введення даних в SPSS. Основні відомості про статистичну програму обробки соціологічних даних SPSS. Головне меню. Панелі інструментів. Редактори даних  і змінних.  Характеристики змінних. Типи шкал змінних.   Мітки. Пропущені значення. Створення нового масиву даних. Робота з підготовленими базами даних.  Контроль правильності вводу.

Робота з файлами даних. Об’єднання та розділення файлів. Розділення випадків на групи. Відбір і сортування випадків. Основи роботи з редактором синтаксиса. Основні синтаксичні правила. Виконання готової програми для SPSS. Програми операцій над матрицями. Сценарії.

Перетворення даних. Створення нової змінної за допомогою різних процедур. Логічні вирази та  функції. Індекси в соціальному дослідженні. Опосередковане вимірювання. Побудова індексів. Індекси для порівняння груп. Індекси сумарних оцінок.

Аналіз одномірного розподілу даних. Описові статистики. Матриця даних. Частота, частка. Частотні та відсоткові розподіли даних. Абсолютна, відносна та накопичена частоти. Цілі первинного аналізу даних. Використання статистичних характеристик для аналізу одномірних розподілів. Стандартизація показників. Експортування даних.

Графічна презентація даних. Побудова графіків і їх редагування. Різновиди графіків. Значення графічної презентації даних. Інтерактивні таблиці.

Міри центральної тенденції. Середнє арифметичне: властивості та використання в соціологічному аналізі. Мода, медіана та середнє арифметичне. Середня зважена. Переваги та недоліки середніх величин. Властивості нормального розподілу даних. Показники асиметрії та ексцесу: обчислення й інтерпретація.

Міри варіації: обчислення й інтерпретація. Варіаційний розмах. Дисперсія та її властивості. Порівняння варіації двох ознак. Аналіз динамічних рядків. Точкове та інтервальне оцінювання статистик. Стандартна помилка середньої. Надійна ймовірність та довірчий інтервал: поняття й інтерпретація.

Стандартизація показників. Перетворення z-оцінок у нормалізовані шкали. Т-перетворення. Шкали станайнів і стенів.   

Аналіз двомірних таблиць. Структура та правила читання двомірних таблиць. Маргінальний стовпчик і маргінальний рядок. Поняття статистичного зв’язку. Аналіз ступеня взаємозв’язку між двома номінальними змінними.

Критерій хі-квадрат: призначення, опис і обмеження. Обчислення й інтерпретація коефіцієнту хі-квадрат. Число ступенів волі. Застосування таблиць для обчислення рівня значущості хі-квадрат. Побудовані на хі-квадрат коефіцієнти.

Принцип пропорційного зменшення помилок. Лямбда, обчислення та інтерпретація. 

 Дати проведення 18-23 лютого час проведення: 19.00-21.00 та 23 лютого 10.00-14.00

Вартість навчання 5400 грн (в т.ч. 900 грн ПДВ)

Тренер Геннадій Коржов

 Для зарахування на курси надішліть листа на е-майл iryna.lylyk@kneu.ua


Вернуться к списку