Украинская Ассоциация Маркетинга
Сегодня:
17
Суббота
Апрель 2021
Персональный вход:   Логин: Пароль: Забыли пароль? Зарегистрироваться
Поиск по сайту: Найти
 

-> Опросы

Доверяете ли Вы результатам маркетинговых исследований?

Обязательно ли участвовать во всех опросах, которые присылают компании?
-> Горячие темы форума
-> честная реклама: это реально?
-> Организация иссследований в маркетинге
-> Дизайн виставок
-> Качество или количество
-> Организация маркетинговой деятельности на предприятии
Другие темы форума

Региональные представительства ИГКР
Все об исследованиях
Научные конференции
Отчеты о работе УАМ
-> Новостиза 2021 год

Навчальний посібник. Особливості розгляду справ про порушення законодавства про рекламу в частині дискримінації за ознакою статі

Навчальний посібник. Особливості розгляду справ про порушення законодавства про рекламу в частині дискримінації за ознакою статі

Рецензенти: Перевозова Ірина Володимирівна, д-р екон. наук, проф., судова експертка, Івано-Франківський національного технічний університет нафти і газу
Шукліна Наталія Георгіївна — канд. юр.наук, проф., проректор з науково-дослідної роботи та науково-методичної роботи Національної школи суддів України

Публікація рекомендована до друку Вченою Радою Національної школи суддів України. Протокол №6 Від18 грудня 2020 року
Авторській колектив: Надія Стефанів, Ірина Лилик, Олена Бучинська, Надія Микитин, Олена Давліканова, Тетяна Стрелець, Ірина Желтобрюх.

С 60
Особливості розгляду справ про порушення законодавства про рекламу в частині дискримінації за ознакою статі: Навч. посібник / Н. Стефанів, І. Лилик, О. Бучинська, О. Давліканова та ін. /за ред. О. Давліканова – К.: Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, 2020. - 128 с.

Надруковано – ТОВ ВІСТКА, Україна
Підписано до друку – 30 листопада 2020 р.
Дизайн посібника – Крутько М.М., Україна
Тираж – 500 примірників

ISBN 978-617-7574-22-3
Метою цієї публікації є узагальнення наявного досвіду розгляду судових справ в Україні щодо визнання реклами дискримінаційною за ознакою статі, та такою що нехтує етичними, гуманістичними та моральними нормами, правилами пристойності, а також надання практичних рекомендацій суддям.
Публікація для суддів, викладачів Національної школи суддів України, держслужбовців, зокрема представників/ць Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, громадських діячів, представників медіа та рекламістів.
УДК 349, 305-005.2
ББК 67.9(4Укр)301я73, 67.9(4Укр)6я73
65.9(4Рос)29-181
С-60
Картинки:  Загрузить

Вернуться к списку