Украинская Ассоциация Маркетинга
Сегодня:
09
Черверг
Июль 2020
Персональный вход:   Логин: Пароль: Забыли пароль? Зарегистрироваться
Поиск по сайту: Найти
 

-> Опросы

Доверяете ли Вы результатам маркетинговых исследований?

Обязательно ли участвовать во всех опросах, которые присылают компании?
-> Горячие темы форума
-> честная реклама: это реально?
-> Организация иссследований в маркетинге
-> Дизайн виставок
-> Качество или количество
-> Организация маркетинговой деятельности на предприятии
Другие темы форума

Региональные представительства ИГКР
Все об исследованиях
Научные конференции
Отчеты о работе УАМ
-> Студенческий «M-team club»

X Регіональний конкурс бізнес-проектів «Моя спеціальність – моє покликання»

міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

донецький НАЦіоНАЛЬНИЙ університет економіки і торгівлі

імені Михаила Туган-Барановського

управління у справах сім’ї, молоді та МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ донецької міської ради

Регіональний фонд підтримки підприємства в м. донецьку

профспілкова організація студентів доннует

факультет маркетингу, торгівлі та митної справи

Кафедра маркетингу і комерційної справи

X Регіональний конкурс бізнес-проектів

«Моя спеціальність – моє покликання»

Контактні особи:

Познякова Оксана Олегівна (098)4904239

E – mail:marketingikd@mail.ru

Телефон кафедри: 8(0622 95)34 86

21 листопада 2012

м. Донецьк, ДонНУЕТ


X Регіональний конкурс бізнес-проектів

“Моя спеціальність – моє покликання

(21 листопаду 2012 року, місто Донецьк, ДонНУЕТ)

Цілі проведення конкурсу:

Виявлення фахівців нової генерації серед студентів та випускників ВНЗ, готових вирішувати проблеми і підтримувати високий імідж вітчизняних підприємств; налагодження партнерства у відносинах “ВНЗ – підприємство” у вирішенні проблем працевлаштування випускників.

Матеріали конкурсу:

Робота Конкурсу проходитиме за наступними напрямками (робочими секціями):

№ 1 Секція технологічних інновацій (створення нового продукту, товару)

№ 2 Секція інновацій в сфері послуг (пропозиція нової послуги)

№ 3 Секція організаційних інновацій (новий напрямок діяльності)

№4 Секція інновацій соціального напряму (товари та послуги соціального характеру)

Бізнес-проект, що бере участь у Конкурсі, має включати наступні елементи:

1). Цілі, що повинні бути досягнуті в результаті реалізації бізнес-проекту

2). Конкурентні переваги бізнес-проекту

3). Опис продукту і/чи послуги, що пропонує бізнес-проект

4). Маркетингова стратегія

5). Економічний ефект, розрахунок вартості проекту

Робочі мови: українська, російська.

Плата за участь:

Організаційний внесок за участь у конкурсі (публікацію тез і надсилання збірника) – 60 грн.

Всі учасники при реєстрації отримують робочі матеріали та електронний збірник (компакт-диск) із бізнес-проектами учасників Конкурсу. Кращі бізнес-проекти братимуть участь у Всеукраїнському конкурсі бізнес-проектів у Києві.

Кошти перераховувати поштовим переказом Позняковій Оксані Олеговні м.Донецьк 83001 «До запитання».

Увага! Кошти перераховуати до 20 жовтня 2012р.

Матеріали конференції: заявка на участь (українською мовою) і тези доповідей необхідно подати до оргкомітету не пізніше 20 жовтня 2012р. за адресою:

м.Донецьк 83017, бульвар Шевченка, 30; ауд. 4105

з приміткою “Кафедра маркетингу і комерційної справи. На конкурс”)

Вимоги до оформлення тез

1) Тези обсягом 2 повні сторінки формату А4 слід подготувати в редакторі MS Word for Windows. Поля: ліве, верхнє і нижнє по 20 мм, праве 10 мм. Times New Roman, 14 кегель, інтервал одинарний, абзацний відступ 1,25 см.

2) Структура тез: прізвище та ініціали автора справа. Наступний рядок – науковий керівник (прізвище та ініціали, науковий ступінь, посада). Наступний рядок – назва установи (курсив). Через рядок – назва тез великими літерами (напівжирний); через 1 рядок – текст.

3) Тези подаються у вигляді файлу на СD диску у двох примірниках на білому папері; другий примірник підписує автор та науковий керівник. Файл має бути названий прізвищем автора тез українською мовою (Петров_тези, Петров_заявка).

4) Електронну презентацію бізнес-проекту у форматі MS Power Point (*.pps, *.ppt), яку буде представлено на Конкурсі за допомогою мультимедійного проектору. Презентація має займати менш ніж 5 MB на диску, її розмір не повинен перевищувати 15 слайдів. Презентація може бути оформлена анімацією, мати фотографії тощо. Вона зберігається на СД-диск у зазначеному форматі.

5) Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений термін. До тез має додаватися заявка учасника, складена на окремому аркуші за поданим зразком, українською мовою. Збірник тез доповідей буде видано до початку конкурсу.

До уваги учасників

1. Реєстрація учасників буде проходити з 900 до 1000 21 листопаду 2012р. в 4-му навчальному корпусі ДонНУЕТ (місто Донецьк, бульвар Шевченка 30).


Вернуться к списку